Servicii

 

Servicii de evidenta contabila:

 • Inregistrarea documentelor contabile conform legislatiei in vigoare;
 • Evidenta analitica si sintetica a clientilor si furnizorilor;
 • Evidenta contabila a mijloacelor fixe;
 • Evidenta stocurilor de materii prime, materiale, marfuri, produse finite, obiecte de inventar;
 • Intocmirea lunara a balantei contabile de verificare ;
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrului jurnal,Registrul Cartea Mare, Registrul Inventar, Registrului de evidenta fiscala; Jurnalul de cumparari;Jurnalul de vanzari;
 • Stabilirea impozitelor si taxelor de plata si inregistrarea lor in contabilitate;
 • Intocmirea declaratiilor fiscale si nefiscale (informative) periodice (lunare, trimestriale, anuale) si depunerea lor la autoritatile statului;
 • Prelucrarea rezultatelor inventarierii ,intocmirea si certificarea bilantului contabil pe baza normelor de audit financiar si certificare a bilantului contabil, elaborate de CECCAR, avizate, potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata;
 • Obtinerea si verificarea fisei pe platitor la ANAF;
 • Alte servicii contabile adaptate la nevoile clientului.

Servicii de salarizare si resurse umane:

 • Servicii de calcul salarii si de evidenta a salariatilor;
 • Servicii de operare , completare si transmitere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) in conformitate cu dispozitiile HG nr. 500/2011 ;
 • Intocmirea contractelor individuale de munca;
 • Intocmirea actelor aditionale de modificare a contractelor de munca si a deciziilor de desfacere a contractelor de munca;
 • Intocmirea dosarelor de personal in baza documentelor puse la dispozitie de catre client;
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati (adeverinte medicale, adeverinte de vechime etc);
 • Consultanta cu privire la legislatia muncii in vigoare;

Servicii de de indrumare si de consultanta financiar-contabila:

 • Instruirea si asistarea beneficiarului privind intocmirea corecta a documentelor de contabilitate primara ce urmeaza a fi prelucrate de catre prestator
 • Acordarea de asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii ;
 • Informarea sistematica a beneficiarului asupra modificarilor in legislatia contabila, fiscala si de resurse umane cu impact asupra activitatii sale ;
 • Consultanta si asistenta la intocmirea dosarelor de credit, leasing, obtinerea certificatelor fiscale si a certificatelor constatatoare ;

Infiintari firma :

 • Asistenta privind infiintarea unei societati prin alegerea celei mai bune forme de organizare in functie de specificul activitatii ;
 • Intocmirea si depunerea documentatiei pentru infiintarea societatii la ONRC ;
 • Efectuarea de modificari la ONRC legate de actele societatii ;