Salarizare

Servicii de salarizare si resurse umane:

  • Servicii de calcul salarii si de evidenta a salariatilor;
  • Servicii de operare , completare si transmitere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) in conformitate cu dispozitiile HG nr. 500/2011 ;
  • Intocmirea contractelor individuale de munca;
  • Intocmirea actelor aditionale de modificare a contractelor de munca si a deciziilor de desfacere a contractelor de munca;
  • Intocmirea dosarelor de personal in baza documentelor puse la dispozitie de catre client;
  • Intocmirea adeverintelor pentru salariati (adeverinte medicale, adeverinte de vechime etc);
  • Consultanta cu privire la legislatia muncii in vigoare;